MENŲ TERAPIJA IR EMOCNIS INTELEKTAS

Dailė ir muzika yra geras būdas išsakyti sumišusius, ne iki galo suvoktus jausmus, siekiant suteikti jiems aiškumo ir tvarkos. Jausmų ir potyrių vaizdavimas kūryboje  – spalvomis, formomis, simboliais ar išraiška garsais gali ne  tik būti veiksmingesnis raiškos ir bendravimo būdas, palyginti su apibūdinimu žodžiais, bet ir kartu paversti tuos potyrius bei jausmus mažiau grėsmingais. Emocijų pažinimas padeda vaikams gyvenime: jie tampa geresniais draugais, sūnumis ir dukromis, o ateityje visai tikėtina, – geresniais vyrais bei žmonomis, darbuotojais, tėvais ir piliečiais. Suprantama, kad kiekvienas vaikas įvairiai įsisavina emocinio intelekto įgūdžius, tačiau ir tiek, kiek įsisavina, yra tik į gera. Šiais įgūdžiais, kurie išlieka visą gyvenimą, gali pasinaudoti ne tik rūpesčių keliantys, bet visi vaikai.  Emocinio intelekto lavinimas padeda pagerinti vaikų mokymosi pasiekimus. Atliekant tyrimus, pastebėta, kad vaikai lengviau įveikia liūdesį, sugeba išklausyti, sutelkti dėmesį, suvaldyti impulsus, kai jie jaučiasi atsakingi už savo darbą ir rūpinasi mokymosi rezultatais, jie pajėgia geriau mokytis.

AFRIKIETIŠKA MUZIKA

“Afrikiečių muzika turi magišką galią. Afrikoje muzika nėra tik muzika – tai dalis proceso, kurį apima žmonės, būgnai, daina, šokis, vaidyba, atlikimas, šventimas, ritualai, gijimo procesai… Šiuos procesus vienija Bantu kultūros žodis ngoma. Ngoma turi daug terapinių galių, nes integruoja bendravimą, balsą, judesį, grojimą instrumentais tuo pat metu, ji labai įtraukia ir suteikia jėgos. Ngomai būdingi socialiniai elementai, ji dažnai atliekama klausimo- atsakymo principu (solistas- grupė), bendras ritmas užburia ir įtraukia kiekvieną individą į grupę, suteikia stiprų priklausomybės grupei pojūtį. Kūnas ir siela išsilaisvina, pasikrauna energijos, gauna džiaugsmingą buvimo “čia ir dabar” patyrimą grupėje. Ngoma gyvena kiekviename mūsų iš prigimties. Pastebėkite mažą muzikuojantį vaiką: jis ir dainuoja, ir šoka, ir groja, ir vaidina, ir bendrauja tuo pat metu, jis pilnas gyvybiškumo, tik mokyklose imame mokintis “teisingai dainuoti”, “tesingai šokti” ir pan… Leiskime savo vaikams tiesiog džiaugtis muzikavimu, tegul afrikiečių būgnai, šokis, daina padeda sugrįžti į pradžių pradžią ir išsilaisvinti…” Muzikos terapeutė J. Žebrauskaitė Taločkienė.

Mūsų draugai: Menų terapijos centras